Zoeken
Nieuwsbrief

Aanmelden Afmelden

DisclaimerAuteursrecht
De website (www.guitarsupplies.nl) is eigendom van GuitarSupplies. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan GuitarSupplies of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GuitarSupplies. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GuitarSupplies worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Hyperlinks
Het aanbrengen van hyperlinks naar deze website is in beginsel toegestaan. Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan GuitarSupplies worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op onze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van GuitarSupplies van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

Privacy
GuitarSupplies respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De informatie die door GuitarSupplies tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door GuitarSupplies aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van deze website. Persoonsgebonden informatie wordt door GuitarSupplies enkel gebruikt voor haar dienstverlening naar haar klant. De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Aansprakelijkheid
Door deze website te bezoeken gaat u er mee accoord dat GuitarSupplies niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website.

Wijziging van de voorwaarden en bepalingen
GuitarSupplies behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.

Merken
Strat, Esquire, Telecaster, Tele, Jazzmaster, Jaguar, Mustang, P.Bass, J.Bass en Fender zijn geregisteerde handelsmerken van Fender Musical Instruments. Het specifieke headstock design van de Stratocaster en Telecaster zijn geregistreerde handelsmerken van Fender Musical Instruments.
Floyd Rose is een geregistreerd handelsmerk van Floyd Rose Industries.
Gibson, Les Paul, S.G., Flying V, ES-175, ES-335, L-5, Byrdland, Epiphone en P-90 zijn geregistreerde handelsmerken van Gibson Guitar Corp.
Rickenbacker is een geregistreerd handelsmerk van Rickenbacker International Corp.
Gretsch is een geregistreerd handelsmerk van Fred Gretsch Enterprises.
Kahler is een geregistreerd handelsmerk van American Precision Metalworks.
Martin is een geregistreerd handelsmerk van Martin Guitar Co.
Kluson is een geregistreerd handelsmerk van W.D. Music Inc en Goeldo.
Charvel is een geregistreerd handelsmerk van Akai Musical Instruments.
Inc. Musicman is een geregistreerd handelsmerk van Ernie Ball Company.
Peavey is een geregistreerd handelsmerk van Peavey Electronics Corporation.